Gelecek Varlık Yönetimi  A.Ş. Paylarının Halka Arz Edilmesine İlişkin Taslak İzahname
Gelecek Varlık Yönetimi  A.Ş. Paylarının Halka Arz Edilmesine İlişkin Taslak İzahname

 

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (“Gelecek Varlık”) paylarının halka arzı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) onayına sunulan taslak izahname ve halka arzdan elde edilecek fonun kullanıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’na aşağıda verilen linklerden ulaşılabilir.
 


Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.