İş Başvurusu

Firmamıza yapılan iş başvurularında adayın; eğitimli, işin gerektirdiği temel yetkinliklere ve deneyime sahip olmasına dikkat edilmektedir.

 
 
Bizimle Neler Öğrenebilirsin ?
Çalışan Odaklılık

Garanti BBVA Yatırım'da en önemli başarı anahtarımız çalışanlarımızdır. İnsan Kaynakları, şirketin hedefleri doğrultusunda tüm birimlerle iş birliği içinde başarıları temel alan politikaları yönetir. 

 
 
Kariyer Desteği

Garanti BBVA Yatırım'da İnsan Kaynakları ekibi çalışanlara kariyer planlamalarında destek verir, yol gösterir. Garanti BBVA Yatırım, yöneticilerini kendi içinden yetiştirir.

 
 
Etkin Performans Yönetimi

Garanti BBVA Yatırım’da performans süreci, somut ve ölçülebilir hedeflerle yönetilir. Çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefleri belirler ve bu hedefler yıl içinde takip edilir. Garanti BBVA  Yatırım’da çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını şekillendirir.

 
 
Yenilikçilik ve İnovasyon

Garanti BBVA Yatırım’da İnsan Kaynakları uygulamalarında yenilikçi yaklaşım ön plandadır. Garanti BBVA Yatırım, çalışanlarının farklı düşüncelerine değer verir, inovasyonu destekler.